Ny Rosa - 2021

Ny Rosa - 2021

Ny rosa, även denna tillverkad med vårt nya material med förnyelsebar råvara från skogen. Allt för en biobaserad och cirkulärt miljötänk.